Obecna sytuacja na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości w ostatnich latach był bardzo atrakcyjny dla wielu inwestorów. Oferował on wyższe stopy zwrotu od lokat bankowych, co powodowało napływ osób szukających alternatywy w stosunku depozytów bankowych.

Ceny mieszkań
Od około 2014 roku ceny mieszkań w większości Polskich miast rosły. Przyczyniały się do tego niskie stopy procentowe oraz napływ pracowników z Ukrainy. Duża popularność mieszkań inwestycyjnych na wynajem dodatkowo podnosiła ceny nieruchomości.

Wpływ pandemii na ceny nieruchomości
Pandemia koronawirusa była zaskoczeniem dla całego świata. W kwietniu produkcja przemysłowa w Polsce spadła o prawie 25%. Przez kilka tygodni wiele firm było zamkniętych. Banki podniosły wymagane progi wkładu własnego. W niektórych przypadkach nawet do 30%. Bez wątpienia sprawi to, że dla części osób kupno nieruchomości stanie się nieosiągalne, co może wpłynąć na spadek popytu, a zarazem cen.
Deweloperzy twierdzą jednak, że nie spodziewają się spadków cen o więcej niż kilka procent. Jeśli jednak gospodarka przez dłuższy okres nie wróci do normalnej pracy, sytuacja może się zmienić.