Inspektora budowlany – problemy w egzekwowaniu decyzji

W roku 2019 do inspektoratu nadzoru budowlanego wpłynęło około tysiąc skarg, blisko połowa tych powiadomień została rozpatrzona pozytywnie, jednak w rzeczywistości niewielki procent z tych interwencji przyniosło zamierzony skutek.

Nieprawidłowości – zgodnie z raportami udostępnionymi przez Narodowy Instytut Kontroli blisko 85% spraw rozpatrywanych przez inspektorat budowlany zostało przeprowadzone niepoprawnie, między innymi kontrole były przeprowadzane z dużym opóźnieniem lub z dużymi zastrzeżeniami co do samych procedur, w wielu przypadkach gdy dochodziło do np. samowoli budowlanej instytucje te nieskutecznie próbowały doprowadzić do rozbiórki takich budynków które jednak w wielu przypadkach stoją bezprawnie do dziś dzień.

Braki w kadrach – według inspektoratu winne niedokładnością w wypełnianiu obowiązków są braki w kadrach oraz wysokich kosztach przeprowadzania kontroli i operacji z tym związanych.